Yritys- ja liikejuridiikka

Yritysten toimintaan liittyy mitä moninaisempi joukko oikeudellisia näkökohtia, ja siksi on hyvä vaikeissa tapauksissa kääntyä osaavan juristin puoleen. Me tarjoamme yrityksellenne monialaista osaamista koko yrityksen elinkaaren ajan.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on hyvä olla suunnitelma siitä, millaista yrityksen toiminta tulee olemaan ja ketkä toimintaan osallistuvat. Meiltä saatte osaamista ja apua yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, kuten perustamisasiakirjojen ja yritystoimintaan osallistuvien välisten sopimusten laatimisessa sekä ilmoitusten tekemisessä. Avustamme yrityksiä myös näiden työtekijöihin ja johtajiin liittyvissä sopimusasioissa.

Yritykset tekevät mitä erilaisempia sopimuksia lähes päivittäin. Avustamme yrityksiä sekä kaupallisten että muiden sopimusten laatimisessa, soveltamisessa sekä uudelleenjärjestelyissä. Hoidamme myös sopimuksiin liittyviä riita-asioita. Yritysten kilpailutusasiat ja liiketoimintaan liittyvien verotuksellisten näkökohtien huomioon ottaminen kuuluvat myös osaamisalueeseemme.

Aina yritysten liiketoiminta ei noudata sitä, mitä oli ajateltu ja suunniteltu. Näissä tapauksessa tarjoamme Teille osaamistamme yritysjärjestelyihin ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvissä asioissa. Hoidamme myös yritysten maksukyvyttömyysasioita, katso tarkemmin kohdasta Maksukyvyttömyys.

Olemme mukana Luotettava kumppani –järjestelmässä ja voitte käyttää palveluissamme esimerkiksi Etenijä-yrityspalveluseteliä.

Ota yhteyttä!