Perhe- ja jäämistöoikeus

Ihmiset kohtaavat eri elämäntilanteissa erilaisia ja yllättäviä oikeudellisia ongelmia.  Osaan näistä, kuten avioeroon, oman kunnon heikkenemiseen tai yllättävään kuolemaan, voi kuitenkin varautua. Tällaisia tilanteita silmällä pitäen hoidamme avioehtosopimusten, edunvalvontavaltuutuksien ja testamenttien laatimisen puolestanne.

Avioerotapauksissa avustamme omaisuuden osituksessa ja erottelussa. Avustamme myös lapsen asumiseen, huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi hoidamme avopuolisoiden yhteistalouden purkuun liittyviä asioita.

Kuolematapauksissa saatte meiltä apua perunkirjoitukseen, ositukseen ja perinnönjakoon.

Ota yhteyttä!